Inday Lami-on

a hopeless romantic tambok who wishes to sing in a recording studio and record a song thru that churva of a microphone.. XD : March 25, 20 y/o, bisaya, tabian, gwapa ko ingon akong Mama. Ayaw pagbuot!) Follow me on IG: inenggwapa Twitter: inenggwapa

Home Theme Pangutana mintras init pa! :)

bloggers-secretfiles:

Confession #4225: Ang sakit sakit kapag yung taong mahal mo patuloy na sinasabing mahal ka niya, kahit hindi naman na talaga. -pasukonaako

Trulaloo

Kanang gugma, mura na ug exam. Sakto na gani imong gipili, galingi2 paman jud ka. :-(

(via imsimplysansan)

(via theberlingirl)

Sorry kung bigla kong naisip na bitawan ka. sana bigla mo din maisip na hindi ko naman ginustong mangyari to,wala naman kasing pagbabago.

Jonathan Safran Foer (via kushandwizdom)

(via theberlingirl)

I love you also means I love you more than anyone loves you, or has loved you, or will love you, and also, I love you in a way that no one loves you, or has loved you, or will love you, and also, I love you in a way that I love no one else, and never have loved anyone else, and never will love anyone else.

(via magandangmadamot)

(via sikoalagirl)

I miss the way how your arms protect me at night when i’m scared of everything that could happen.

Kapag sinabihan ka ng ex mo na ang laki ng pinagbago mo…

beben-eleben:

Eto isagot mo, “Syempre inspirasyon ko ang panggagago mo!”

image

Kung alam mo lang na miss na miss na kita ngayon. At halos maiyak na ko.

(Source: dakilangboyyfriend, via everyonestemporary)

Kung alam mo lang na miss na miss na kita ngayon. At halos maiyak na ko.

(Source: dakilangboyyfriend, via everyonestemporary)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter