Inday Lami-on

a hopeless romantic tambok who wishes to sing in a recording studio and record a song thru that churva of a microphone.. XD : March 25, 20 y/o, bisaya, tabian, gwapa ko ingon akong Mama. Ayaw pagbuot!) Follow me on IG: inenggwapa Twitter: inenggwapa

Home Theme Pangutana mintras init pa! :)
Kung naay “Neseye ne eng lehet”, naa poy “Ayoko sene ne ekew ey mewewele”. Hahahaa
http://lalakingmadrama.tumblr.com/post/95648598593/one-day-i-will-hold-my-phone-withour-getting →

lalakingmadrama:

One day i will hold my phone
withour getting disappointed
because you havent called
One day I will hear somrone saying your name
but I will never look back to check
One day I will see someone with the same cut of hair and build
I will glance but I will not stare
One day I will never crave…

(via chiinaabananaa)

Once you feel avoided by someone, never disturb them again. Because the one who think that you are disturbing them, will never know how much you care for THEM.

 Iain S. Thomas, Intentional Dissonance (via buhaybabae)

(Source: cratur, via puwet)

Never apologize for how you feel. No one can control how they feel. The sun doesn’t apologize for being the sun. The rain doesn’t say sorry for falling. Feelings just are

hestebenism:

di man jud dapat paasahon nimu imung kaugalingon sa mga butang nga imposible ug walay klaro. Usahay nasakitan ta tungod sa kagahi sa atong ulo.Ug dili sa kagahi sa kasing-kasing sa usa ka tao

nenengmaoy:

Hawd kaayo ko mutambag sa akong mga barkada. Pero pag ako na ang naa sa sitwasyon, wala nako kabalo kung unsa akong dapat buhaton.

Kabalo naka unsay hinoon, dili lang nimo himoon kay kontra man sa imong buot.. :’( In-ano sab ko.. Haaay

Sakit man dawaton pero kinahanglan nako malipay para sa imuha. Dawat dawat nalang ko ani.

Bae: Lisod para nako ang mawala ka. Everytime nga mahinumduman nako ang atong mga kaagi, ga-unot man o ga-away, ga-iloveyou-hanay o gasiningkahay, grabe kaayo nga kasakit akong gibati. Gimingaw kaayo ko nimo, maski pa sa kamatuoran nga imo ra kong gi-gago. Nadawat na nako nga naa kay lain, pero dili nako limud nga bisan pa sa tanan nga kasakit nga imong gipadangat nako love gihapon kaayo tika. TANGA NA KUNG TANGA. Pero I figured nga dili najud diay. Wala najud diay tay pag-asa. Ni-biya naka, wala naka nagparamdam, mao na siguro ni imong gi-ingon nga kung dili naka, dili najud ka. Dili nalang pud tika pugson kay basin ug gidungog najud diay sa Ginoo akong pag-ampo nga magbag-o naka, ug nalipay naka sa imong gi-puli nako. Hinaot pa. :’(

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter